Er gaat wat veranderen in uw buurt

Er gaat wat veranderen in uw buurt

Update juli 2023

Graag geven we u voor de zomer een update over het project Westzijde 24-36. Het kost wat meer tijd om het plan ter besluitvorming in te dienen bij het college.

Buurtenquête

Enkele bewoners van de Boeg en het Luchthuis hebben de gemeenteraad de resultaten gestuurd van een eigen enquête die zij eind mei hebben georganiseerd.

Inloopbijeenkomst op woensdag 14 december

De uitkomsten van de stedenbouwkundige studie zijn gepresenteerd aan de buurt. Buurtbewoners hebben hun reactie gegeven. Van alle reacties is een verslag gemaakt. Dat kunt u hieronder downloaden.

De stedenbouwkundige studie was een ingewikkelde puzzel. Er is één stedenbouwkundige variant waarin heel veel wensen van de buurt, Midvast en de gemeente kunnen worden verenigd.

Er zijn 26 reacties van buurtbewoners binnengekomen. Zij hebben op acht onderdelen het plan beoordeeld. Het plan krijgt van de buurt op 7 van de 8 onderdelen een voldoende. Alleen het volume van de bebouwing scoort een onvoldoende, vanwege de bouwhoogte. In het verslag kunt u alle reacties uit de buurt lezen.

Herontwikkeling Westzijde 24-36

Voor de locatie Westzijde 24 – 36 wordt een plan ontwikkeld voor nieuwbouw. Voordat projectontwikkelaar Midvast begint met ontwerpen, willen zowel Midvast als de gemeente graag van de buurt, ondernemers en belangenorganisaties weten wat zij belangrijk vinden voor ontwikkeling in dit gebied en hen gelegenheid geven met ideeën te komen.

Voor de zomer zijn er twee bijeenkomsten geweest. Hieronder staat de presentatie en de verslagen.

Na de zomer komen we terug! Dan gaan we de eerste schetsen presenteren op basis van alle input die we hebben ontvangen.

Inloopbijeenkomst 14 december 2022

 

Bekijk de presentatie:

Klankbordgroep 12 december 2022

Klankbordgroep 11 mei 2022

Inloopbijeenkomst 21 april 2022

Vervolgprocedure

U heeft op de bewonersavond van 14 december 2022 en via de website uw advies gegeven op de variant die is gepresenteerd. Alle adviezen worden opgenomen in een participatierapport samen met uw inbreng op de eerste inloopavond en de prioriteiten/input die de klankbordgroep heeft meegegeven. Het college en de raad kan dan zien hoe het participatietraject is verlopen, welke ideeën er zijn ingebracht, hoe deze geprioriteerd zijn en vanuit welk belang daarop geadviseerd is vanuit de omgeving. 

Ruimtelijk programma van eisen
Het is aan de ontwikkelaar Midvast om alle belangen en adviezen te verwerken tot een haalbaar plan. Daarbij heeft hij niet alleen rekening te houden met uw belang en adviezen maar ook die van belangenverenigingen, de vakafdelingen in de gemeente en die van de ontwikkelaar zelf. De beschrijving van een haalbaar plan heet ‘een ruimtelijk programma van eisen’.  Daarin laat de ontwikkelaar zien hoe hij alle adviezen heeft meegenomen in het plan en motiveert hoe de keuzes in het plan zijn  gemaakt. Met dit ruimtelijk programma van eisen start de volgende fase – het maken van het definitieve ontwerp.

Participatierapport
Het participatierapport én het ruimtelijk programma van eisen worden voor de zomer aangeboden ter besluitvorming aan het college en de raad. Voor de besluitvorming wordt u geïnformeerd wat er met uw adviezen is gedaan en met welke motivering dat in het ruimtelijk plan van eisen is opgenomen. U wordt tegen die tijd ook geïnformeerd hoe de besluitvorming in de raad in z’n werk gaat en hoe u uw advies mondeling kunt toelichten.  

Reactieformulier

Over Westzijde 24–36

Op de locatie Westzijde 24 – 36 wil ontwikkelaar Midvast graag woningen bouwen. Sinds 2018 is Midvast eigenaar van deze locatie. De gemeente Zaanstad werkt mee aan dit initiatief. De gemeenteraad heeft laatst de startnotitie voor de ontwikkeling van deze locatie vastgesteld. Daarmee heeft de gemeenteraad het startsein gegeven om een ruimtelijk programma van eisen te gaan maken.

Ideeën verzamelen om een ontwerp te maken

Op dit moment ligt er nog geen ontwerp van een architect. We beginnen helemaal blanco. Anderzijds ligt er wel een opgave om dit stukje van de stad te vernieuwen en nieuwe woningen te bouwen. Als eerste stap willen we ideeën voor de locatie vanuit de buurt en belanghebbenden verzamelen. Zowel Midvast als de gemeente Zaanstad vinden het heel belangrijk dat alle belangen goed gehoord worden en waar mogelijk een plek kunnen krijgen in het plan. Daarom willen wij graag van u weten wat u belangrijk vindt bij ontwikkeling op deze locatie.

Hoe kunt u meedenken?

Tijdens de inloopavond vertelt ontwikkelaar Midvast u wat hun ideeën voor de locatie zijn, en vertelt de gemeente graag haar uitgangspunten. Maar bovenal horen zowel Midvast als de gemeente graag van u wat u belangrijk vindt voor deze plek. Meld u aan voor de inloopbijeenkomst en denk mee! Na afloop van de inloopbijeenkomst kunt u ook via deze website uw reactie doorgeven.

Een project van:

in samenwerking met

   Disclaimer   |   Privacy verklaring